Zaman’la 55 Yıl sergisi

İbrahim’in soyadı olan "Zaman" bana bir şekilde fotoğraflı zamanları hatırlatıyor. Fotoğrafın ayrılmaz parçası olan "zamanı".

Zaman’ın Retrospektif sergisinin küratörü olarak fotoğraflarını onun değişken zaman dilimleri içinde ele almak istedim. Fotoğrafının üslupsal örneklerini sunan bu retrospektif seçki gerek ülkesinde, gerekse fotoğrafı için sonsuz arayışlarla dolu, adım attığı tüm dünya kara parçalarındaki yansımalarla bizi ilgilendirmeli.

İbrahim Zaman yaşadığımız ülke ve dünyayı fotoğrafçaya dönüştüren durmak bilmez arayışını sanatçı özgürlüğü eşliğinde bitmez tükenmez bir enerji ile örerek geldi günümüze. Yarım asırlık bu ışıltılı yaratım serüveninde geliştirdiği bakış açıları, özenli tekniği ile panoramik bir bütünlük içinde burada, İstanbul Fotoğraf Müzesi’nin seçkin izleyicilerine sunmak istedik.

Fotoğrafın geleneksel “tasvir” anlayışının sınırları içinde gerçek bir çalışma disipliniyle o Ferhat gibi dağları deldi. Çok önemli bir fotoğraf mesleği olan stüdyoculukta maddi olarak çok önemli başarılar elde etti. Ama o iki ayak üzerinde yürüdü, biri profesyonel fotoğraf, diğeri ise sanatsal fotoğraf. Beraber yola çıktığı "Grup 5" ve "Afak" hareketinden yaratıcı enerjisi ile sıyrılıp bağımsız bir çaba sergiledi.

İbrahim Zaman iflah etmez bir doğa dostudur. Benim düşünceme göre "doğrudan klasik fotoğrafın" iki temel ayaklarından bir tanesi yaşama yaslansa da diğeriyse doğada temellenir. Zaman fotoğrafları "anlamlı an" yapısını çokça aksettirmez. Onun çalışmaları daha çok bir bütünlük içinden öncelikle doğaya, çevreye bakıştır. O fotoğrafta sezgi ve özgürlüğün sarsıcı, yaratıcı güzelliğinin savunucusudur.

Yıllar içinde İbrahim Zaman ülkemiz fotoğraf alanında “doğrudan fotoğrafın” bir eri olarak öne çıktı. Sürekli üretti. Sergiler yaptı, albümler bastı, ülkemizdeki fotoğraf sanatının her alanıyla ilgilendi. Titiz tekniği ile temelde bir ışık okulu olan fotoğrafın incelikli dünyasıyla ülkemiz coğrafyasından çok özel kesitler serdi ortaya.

İ. Zaman geride bıraktığı 55 fotoğraf yılı sonrasında tüm enerjisini fotoğrafa ayırmış bilgili, cıvıltılı, çalışkan kimliği ile ülkemizi onurlandıran, hepimizi zenginleştiren biridir. Bu onun fotoğrafları için sıradan sarf edilen bir övgü dili değildir, o zengin içerikli fotoğraflarında evrensel kalite değerlerini yansıtırken alçak gönüllülüğü asla terk etmez. Zaman akıp gider. Bu akıntının içinde İbrahim Zaman da eserleriyle akıyor. Her fotoğrafı, hak ettiği ona olan güçlü güvenimizi ve sevgimizi büyütüyor.

Gültekin Çizgen
Fotoğraf Sanatçısı – İstanbul Fotoğraf Müzesi Kurucu Küratörü

  • Yazının devamını okuyunuz:
  • ]
  • 2
  • [
  • ]
  • 1
  • [

örnekler